Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Trang web chính thức của L.M. Nguyễn Tầm Thường
Set As Your Homepage | Bookmark This PageXin quý vị click vào đây để được biết thêm chi tiếtCập Nhật

11-22-09: Trang CD giảng thuyết bộ số 1
11-22-09: Mục CD giảng thuyết đã được mở
10-05-09: Đơn mua CD đã được mở
08-24-09: Trang CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 6
08-24-09: Trang CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 5
08-24-09: Trang CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 4
08-24-09: Trang CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 3
08-24-09: Trang CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 2
08-24-09: Trang CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 1
08-24-09: Mục CD suy niệm và cầu nguyện đã được mở
06-25-09: Đơn mua sách đã được mở
06-23-08: Mục sách "Kẻ Đi Tìm" đã được mở.
10-12-08: Trích tập thơ "Giờ Xuống Núi" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-12-08: Trích tập thơ "Xin Được Như Mặt Trời" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-12-08: Trích tập thơ "Chúa Không Là Thập Gía" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-12-08: Trích tập thơ "Chỉ Xin Làm Biển Cả" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-12-08: Trích tập thơ "Thánh Gía Trên Đồi Cali" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-12-08: Trích tập thơ "Lầu Chuông và Cánh Chim Nhỏ" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-11-08: Trích tập thơ "Hãy Vội Vã" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-11-08: Trích tập thơ "Chiều Bên Quán Trọ" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-11-08: Trích tập thơ "Người Khách Lạ" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-11-08: Trích tập thơ "Hãy Là Maria" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-10-08: Trích tập thơ "Ví Dụ Ta Yêu Nhau" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-10-08: Trích tập thơ "Tình Thơ Thập Gía" trong sách "Tình Thơ Thập Gía"
10-10-08: Mục sách "Tình Thơ Thập Gía" đã được mở.
10-10-08: Mục sách "Mùa Hoa Trên Thánh Gía Gỗ" đã được mở.
10-10-08: Trích tập truyện ngắn "Mẹ May Mắn Hơn Con" trong sách "Tiếng Gọi Phía Bên Trong"
10-10-08: Mục sách "Tiếng Gọi Phía Bên Trong" đã được mở.
10-10-08: Trích tập truyện ngắn "Cành Hồng Trên Đồi Tuyết" trong sách "Đường Về Thượng Trí"
10-09-08: Mục sách "Đường Về Thượng Trí" đã được mở.
10-09-08: Trích tập suy niệm "Dang Dở" trong sách "Viết Trong Tâm Hồn"
10-09-08: Mục sách "Viết Trong Tâm Hồn" đã được mở.
10-09-08: Trích tập suy niệm "Cô Đơn" trong sách "Nước Mắt và Hanh Phúc"
10-09-08: Mục sách "Nước Mắt và Hanh Phúc" đã được mở.
10-08-08: Trích tập suy niệm "Khi Nào Ngày Bắt Đầu" trong sách "Những Trang Nhật Ký Của Một Linh Mục"
10-08-08: Trích tập suy niệm "Đạo Sĩ Sadhu" trong sách "Những Trang Nhật Ký Của Một Linh Mục"
10-08-08: Mục sách "Những Trang Nhật Ký Của Một Linh Mục" đã được mở.
10-08-08: Trích tập suy niệm "Lời Cảu Dong Sông" trong sách "Mùa Chay va Con Sâu Bướm."
10-08-08: Mục sách "Mùa Chay va Con Sâu Bướm" đã được mở.
10-08-08: Trích tập suy niệm "Những Lời Chúc Mừng" trong sách "Đường Đi Một Mình."
10-07-08: Trích tập suy niệm "Thánh Thể" trong sách "Đường Đi Một Mình."
10-07-08: Trích tập suy niệm "Đêm Tìm Dầu" trong sách "Đường Đi Một Mình."
10-07-08: Trích tập suy niệm "Con Cần Chúa" trong sách "Đường Đi Một Mình."
10-07-08: Mục sách "Đường Đi Một Mình" đã được mở.
09-06-08: Đơn liên lạc thành lập
09-05-08: Trích tập suy niệm "Trang Hồi Ký Của Tòa Giải Tội" trong sách "Cô Đơn và Sự Tự Do."
09-03-08: Mục sách "Cô Đơn và Sự Tự Do" đã được mở.
09-03-08: Mục sách "Con Biết Con Cần Chúa" đã được mở.
08-31-08: Trang web Nguyentamthuong.com đã được mở