Nguyễn Tầm Thường, S.J.

CD giảng thuyết bộ số 1
Bộ số 1 gồm 4 đề tài trong 4 CD
Ghi âm giảng của Cha Nguyễn Tầm Thường

Đề tài CD số 1:
--Tỉnh Thức--
-phương tiện và cứu cánh
-tiếng mê hoặc
-định lại những giá trị cuộc sống
-thần chết và tiếng nói của hai con ruồi

Đề tài CD số 2:
--Thánh Thể--
-tình yêu và biểu tượng
-quà tặng hay người tặng quà

Đề tài CD số 3:
--Bí Tích Hòa Giải--
-những cái nhìn mới
-cách xét mình
-bí tích của gia đình
-tự do và hạnh phúc

Đề tài CD số 4:
--Tôi Là Ai--
-tên gọi nào của tôi đẹp nhất
-câu trả lời trước ngưỡng cửa đời đời
-sự thoát hồn của con sư tử