Nguyễn Tầm Thường, S.J.

CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 1
Bộ số 1 gồm 12 đề tài trong 4 CD

Đề tài CD số 1:
-Cỗ Áo Quan
-Hoa Nghĩa Trang
-Hoa Thương Nhớ

Đề tài CD số 2:
-Dang Dở
-Tình Yêu
-Tấm Thiệp Cưới

Đề tài CD số 3:
-Yếu Đuối
-Sự Chết
-Ngày Tảo Mộ

Đề tài CD số 4:
-Dấu Chân Xưa
-Nước Trời
-Lời Của Dòng Sông