Nguyễn Tầm Thường, S.J.

CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 3
Bộ số 3 gồm 8 đề tài trong 4 CD

Đề tài CD số 1:
-Bên Mồ Mẹ Têrêsa
-Chân Dung và Cây Viết Chì
-Sự Sống Trong Căn Nhà Chờ Chết

Đề tài CD số 2:
-Thầy Bàlamôn và Mẹ Têrêsa
-Người Mẹ Của Biên Giới Sống va Chết
-Lời Kinh Sutra

Đề tài CD số 3:
-Truyện ngắn chủ đề đạc biệt: Tiếng Chuông Đồng

Đề tài CD số 4:
-Truyện ngắn: Con Muỗi