Nguyễn Tầm Thường, S.J.

CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 4
Bộ số 4 gồm 8 đề tài trong 4 CD

Đề tài CD số 1:
-Nhân Quả
-Lời Chiếc Dây Thừng

Đề tài CD số 2:
-Tryện ngắn: Cái Chết Của Ông Cha

Đề tài CD số 3:
-Sầu Riêng
-Tình Yêu & Đau Khổ

Đề tài CD số 4:
-Ý Thơ Trong Địa Đàng
-Yêu Thương Là Trung Thánh
-Tình Yêu và Hôn Nhân