Nguyễn Tầm Thường, S.J.

CD suy niệm và cầu nguyện bộ số 6
Bộ số 6 gồm 12 đề tài trong 4 CD

Đề tài CD số 1:
-Tìm Gì Thế
-Cô Đơn
-Những Cái Nhìn

Đề tài CD số 2:
-Gọi Hồn
-Trăng Đêm
-Mượn Xác

Đề tài CD số 3:
-Sâu Bướm
-Con Cần Chúa
-Khi Người Không Đáp Trả

Đề tài CD số 4:
-Xét Đoán
-Trang Điểm
-Để Tự Do và Hạnh Phúc