Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Bộ sưu tầm 100 Đề Tài Suy Niệm và Cầu Nguyện
Ghi nhớ 20 năm thụ phong linh mục 1989-2009
Một bộ sưu tầm sách thiêng liêng tuyệt đẹp


Với 200 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật

Bộ sưu tầm gồm 4 quyển sách suy niệm và cầu nguyện


+ Viết Trong Tâm Hồn

Đề tài trong tập một: 1-25

+ Mùa Chay và Con Sâu Bướm

Đề tài trong tập hai: 26-50

+ Cô Đơn và Sự Tự Do

Đề tài trong tập ba: 51-75

+ Đường Đi Một Mình

Đề tài trong tập bốn: 76-100