Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Đường Đi Một Mình
---
     "Đưòng Đi Một Mình" là một cuốn sách thứ tư, trong bộ sách gồm 100 đoản khúc các đề tài suy niệm và cầu nguyện.

     Nếu ai đã từng đọc những tác phẩm của Cha, chắc chắn sẽ yêu thích lối hành văn rất giản dị, dễ hiểu nhưng tư tưởng rất phong phú.

     Những ai chưa từng bao giờ đọc cuốn sách của Cha thì hãy thử kiếm cuốn "Nước Mắt và Hạnh Phúc" hay "Những Trang Nhật Ký của một Linh Mục" thì chắc chắn quý vị sẽ khám phá thêm những điều trước mắt mà không bao giờ nghĩ tới qua những câu chuyện xảy ra hằng ngày, sẽ làm hành trang và hướng đi cho cuộc sống tâm linh của mình.

     Đọc xong, bảo đảm quý vị sẽ tìm hết tất cả những cuốn sách của Cha để đóng góp cho tủ sách tinh thần cho cá nhân hay cho gia đình.

     Hãy tìm cho bằng được cuốn sách "Đường Đi Một Mình", quý vị sẽ thức tỉnh khám phá sự phân tích phong phú qua những đoạn Kinh Thánh mà quý vị đã từng nghe trong các Thánh Lễ hàng năm nhưng không bao giờ để ý tới.