Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Kẻ Đi Tìm
Hành Hương Đất Thánh
Suy niệm viết trên đường đi

Lần đầu tiên tác phẩm bằng tiếng việt với trên 300 tấm hình về Đất Thánh

     -Để giúp người hành hương Đất Thánh chuẩn bị trước khi lên đường.

     -Để giúp kẻ hành huơng biết những gì mình đã bỏ qua trên đường đi và tập sách này như nhắc nhở về một kỷ niệm.

     -Để giúp những người không có cơ hội hành hương được biết Đất Thánh.

     -Tác giả gợi ý với người đọc suy niệm Phúc Âm không phải chỉ trên những con chữ mà bằng địa lý của đất đá, mầu sắc của sa mạc, lịch sử trên núi đồi, văn hóa của một thời xa xưa, và bằng cảm nghiệm của một KẺ ĐI TÌM.