Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Mùa Hoa Trên Thánh Gía Gỗ
---
áo ơi đâu chịu hiểu
cậu con trai mắc cỡ
thương thầm không dám hỏi
yêu thầm không dám nói
làm sao cậu dám gỡ
áo lụa rơi trên hoa
làm sao cậu dám gỡ
màu nón lá mặn mà
bên bờ má tầm xuân?