Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Nước Mắt và Hạnh Phúc
---
      Bạn thân mến, những giọt mưa rơi. Một chiều vắng. Khung rêu bụi mờ thập giá Chúa. Đó là những hình ảnh của cô đơn. Đề tài về sự cô đơn mà bạn sắp bước vào cũng là lời nguyện của một tâm hồn muốn nói với Chúa về sự cô đơn thiêng liêng. Chớ gì cô đơn trong tình cảm cũng nhắc nhở ta về nỗi cô đơn thiêng liêng giữa Chúa và chính mình. Để nỗi cô đơn trong đời sống có thể là con đường đưa ta đến với Chúa, đến với ơn sủng cứu độ.