Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Tình Thơ Thập Gía
Chiều Bên Quán Trọ
Thơ

Con nhìn con trên quán trọ cuộc đời

Quán thưa khách mỗi người đi một ngả

Chiều xám nặng ôi đường về thập giá

Bày ngựa hồng đã rũ bã chân bon

 
Con ngồi đây bên quán vắng chiều hôm

Trời mờ tối bên bìa rừng tội lỗi

Con thấy sợ thấy bồi hồi bối rối

Quay ngựa về hay ruổi róng trường chinh

 
Rừng âm u quán trọ con một mình

Con thắc mắc nhưng không lời đáp trả

Chúa như chết, chết thật trên thập giá

Chiều âm thầm trĩu nặng một niềm thương

 
Nếu tiếp tục lên đường về thượng trí

Ðường thì dài mà lắm quãng hồ nghi

Lắm mưa mùa sa mù nẻo tương lai

Vó ngựa này có cuồng say mãi mãi

 
Nhưng bỏ thầy đời con biết theo ai

Con hỏi nhỏ nghe lòng hiu quạnh quá

Ðường siêu bạo ôi đường về thập giá

Chúa chẳng nhìn chẳng nói chỉ lặng thinh

 
Trong cô đơn con tự hỏi lòng mình

Tình chỉ đẹp khi âm thầm đau khổ

Giang tay mãi trên gác lầu chuông gỗ

Như thập giá nhện giăng phủ mặt mày

 
Quán trọ buồn con mỏi mệt chiều nay

Ngựa lững thững chán chường từng bước nhỏ

Thấy trước mặt một đường đời lộng gió

Con u hoài nghi ngại quá Chúa ơi.