Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Tình Thơ Thập Gía
Giờ Xuống Núi
Thơ

Xin viết lại những lời thơ kinh thánh

Làm hành trang để xuống núi hôm nay

Con xin chết cho trọn lời thề hứa

Nhận đau thương làm hạnh phúc theo thầy

 
Con đã thấy những tháng ngày u ám

Nhưng tin mừng không chối bỏ gian nan

Và tình yêu chẳng chọn lựa thời gian

Thì cứ đến dù cô đơn ảm đạm

 
Con đã thấy nẻo đường chiều thu xám

Hồi chuông thương đưa tiễn bạn bè đi

Nếu Cha nhận hy sinh làm của lễ

Thì cứ chết con không chọn lựa gì

 
Con đã thấy những cánh đồng khô nắng

Nhưng mộ bia đã trổ nhánh hoa tươi

Thì cứ đến những quãng đời cay đắng

Thì cứ đến những mảnh đời hiu quạnh

 
Con đã thấy nỗi u buồn xa vắng

Ngày thứ sáu bên khung chiều hoang lạnh

Nhưng thập giá đã trổ nhánh hoa tươi

Thì cứ chết con sẵn lòng chờ đợi

Nếu có đến những lời thơ yếu đuối

Thì xin đốt bằng ân lửa máu say

Ðể còn lại những bài thơ rất thánh

Làm hành trang con xuống núi hôm nay.