Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Tình Thơ Thập Gía
Xin Được Như Mặt Trời
Thơ

 

Nếu Chúa muốn là linh mục

Như mặt trời xin cho tôi được cầu kinh

Xin cho tôi biết yêu mến chân tình,

      gieo rắc lời thiên đàng xuống khắp miền nhân gian

 
Xin cho tôi được thênh thang

Xin cho tôi được mênh mang

Như mặt trời giữa không gian

Không vướng víu vào cuộc đời

Đừng tù đầy như tình nhân nô lệ vào lẫn nhau

Như mặt trời đừng biết đến thương đau tưởng lầm mình cô đơn

Như mặt trời xin cho tôi được cầu kinh

Linh hồn này xin cho tôi được bình an

Xin cho tôi được đuốc sáng soi dẫn đường bước tôi đi

Xin cho tôi đừng tăm tối,

      đừng ngu si

      đừng biết đi

      đừng biết đến

      đừng biết chọn người yêu riêng

Như mặt trời xin cho tôi được cầu kinh

Đừng chê khinh miền đất đá

      vùng xa lạ

      đòi tìm về giữa thành phố xa hoa

Như mặt trời yêu tất cả

Xin cho tôi biết phá tan hàng kẽm gai đang vây bọc trái tim tôi

Dù ban ngày, dù đêm tối xin cho tôi dậy mở cửa đón người anh em tôi

Như mặt trời xin cho tôi được cầu kinh

Xin cho tôi được sinh ra và rửa tội mỗi một ngày như mặt trời vẫn mọc ở phương đông

Xin cho tôi không thù hằn, biết ăn năn khi lỗi lầm trong cuộc sống

Như mặt trời xin cho tôi luôn soi gương trên biển cả nước mênh mông

Như mặt trời xin cho tôi được cầu kinh

Xin cho tôi lấy thinh lặng gọi người trần trở về cùng Thượng Đế

Xin cho tôi đừng vụng về nguyên lý thuyết

Xin cho tôi đừng biết nói

Xin cho tôi hãy biết làm

Như mặt trời mãi chiếu sáng không khoe khoang

Nếu Chúa muốn là linh mục

Xin cho tôi biết cầu kinh

Xin cho tôi được vĩnh viễn như mặt trời cho cuộc đời linh mục không phôi pha

 
Trích Tình Thơ Thập Giá -
đây là bài thơ đầu tay đăng trên báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Việt Nam
tôi viết khoảng năm 1969-1970, những năm cuối của trung học.