Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Tình Thơ Thập Gía
Thánh Gía Trên Đồi Cali
Thơ

Trên đồi thông cali

Chúa đi về buồn bã

Trên đồi thông cali

Nắng đi về thông thả

Buông sầu trên thập giá

 
Trên đồi thông gió cao

Chúa tay gầy hiu hắt

Nghe lòng buồn nghẹn ngào

Trên đồi thông gió cao

Chúa cô đơn cúi mặt

 
Mơ tình duyên xôn xao

Trên đồi thông gió cao

Chúa giơ tay vuốt mặt

Nghe sầu dâng lên mãi

Trong nắng dại chiều hôm

 
Cali ơi cali

Thánh giá trên đỉnh đồi

Trong nỗi buồn đơn côi

Chúa gọi thầm tên tôi

 
Tình tôi ôi rất nhỏ

Yêu thương thập giá đó

Nhưng lòng vẫn mở ngõ

Cho một giấc mơ duyên

Nhưng lòng vẫn mở ngõ

Cho một tên gọi hiền

 
Thánh giá trên đồi thông

Chiều nay trời gió lộng

Lối nào cũng mênh mông

 
Cali ơi cali

Chiều nay trời gió lộng

Lối nào cũng mênh mông

Nhìn thánh giá trên đồi

Tôi gọi thầm tên tôi

Ai là người đơn côi?

Thập giá hay là tôi?