Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Tình Thơ Thập Gía
Người Khách Lạ
Thơ

 

Bỗng dưng có một ngày

Nắng gian nan vất vả

Tôi thấy người khách lạ

Mót từng hạt lúa mùa

Bên lưng đồi lúa thưa.

 
Bỗng dưng có một ngày

Hai chân ông run quá

Khách lạ ôm tường đá

Cổng in viết chữ hoa:

COI CHỪNG CÓ CHÓ DỮ.

Người khách ôm tường đá

Nghe buốt giá tâm tư

Khách lạ rời tường đá

Giơ tay ôm mặt khóc.

 
Người khách lạ bơ vơ

Ra tháp chuông ngồi thở

Tôi thấy người khách lạ

Ngước nhìn cây thập giá.

 
Bầy nhặng đen đến đậu

Chân khách lạ lở máu

Bầy nhặng đen tranh nhau

Ông giơ tay làm dấu

Ông gục đầu nghiến răng

Ông giơ tay làm dấu

Ông gục đầu nén đau

Chân ông vẫn lở máu

Bầy nhặng cứ tranh nhau.

 
Tôi thấy người khách lạ

Chiều về đi lủi thủi

Người khách lạ lầm lũi

Giơ tay lên làm dấu

Cầu xin một niềm vui.

 
Bỗng dưng có một ngày

Nắng gian nan vất vả

Tôi đi qua nơi đó

Người khách lạ nằm chết

Tôi xuống ngựa đứng ngó

Trong túi áo vuông nhỏ

Căn cước người khách lạ

Mang tên là Yêsu.