Nguyễn Tầm Thường, S.J.

Tình Thơ Thập Gía
Hãy Vội Vã
Thơ

2

 
Vốc lấy mà uống đi

Ðừng yêu thập giá bằng ý nghĩ

Ở lên đường - Hương trầm - Lời thì thầm trên trang kinh thánh

Sẽ rất lạnh

Sẽ rất quạnh hiu

Hối hả mà ra đi

Tôi sợ có khi nắng sẽ tắt

Lúa chưa kịp gặt

Thập giá sẽ buồn hiu hắt vì lời kinh ngái ngủ – U mê

Vốc lấy mà uống đi

Tình thập giá không vốc được bằng ý nghĩ vụng về

Ðam mê là kẽ hở

Chẳng bao giờ có mùa gặt bằng bâng khuâng đợi chờ

Lúa thập giá không ngắt được bằng mộng mơ văn chương

Tất tả mà lên đường

Lúa thập giá trĩu nặng bằng thương đau vất vả

Tất tả mà ra đi

Tôi sợ có khi đường còn dài thăm thẳm

Hối hả mà đi

Tôi sợ có khi trời sẽ tắt

Lúa đồng không ai gặt

Thập giá sẽ buồn hiu hắt vì lời kinh ngủ mê

Và,

Cánh đồng than trách vì người tu sĩ đã lỗi lời thề.